نیش و نوش طلبگی

در انقلاب، جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل راه افتادند به سرتاسر کشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ نیش و نوش با هم. و اگر این نمیشد، این انقلاب اجتماعى به وقوع نمی پیوست. رهبر معظم انقلاب

نیش و نوش طلبگی

در انقلاب، جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل راه افتادند به سرتاسر کشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ نیش و نوش با هم. و اگر این نمیشد، این انقلاب اجتماعى به وقوع نمی پیوست. رهبر معظم انقلاب

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

من؟ بستگی داره این سؤال رو کی بپرسه! اگه دوست بپرسه، «من یک طلبه ام! فرزند امام و انقلاب، سرباز ولایت». اما اگر دشمن بپرسه، «من یک خمینی ام! دشمن طاغوت و کفر، خوار چشم استکبار»
نوش جان دوستان، نیش جان دشمنان!