نیش و نوش طلبگی

در انقلاب، جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل راه افتادند به سرتاسر کشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ نیش و نوش با هم. و اگر این نمیشد، این انقلاب اجتماعى به وقوع نمی پیوست. رهبر معظم انقلاب

نیش و نوش طلبگی

در انقلاب، جوانهاى طلبه مثل زنبورهاى عسل راه افتادند به سرتاسر کشور، به مردم عسل دادند، به دشمنان نیش زدند؛ نیش و نوش با هم. و اگر این نمیشد، این انقلاب اجتماعى به وقوع نمی پیوست. رهبر معظم انقلاب

آخرین نظرات
پیوندهای روزانه

تبلیغات چی های دشمنتبلیغات چی های دشمن! تعبیری که رهبر انقلاب چند بار آن را درباره ماهیت برخی روزنامه های داخلی به کار بردند. تبلیغات چی هایی که از زمان صدر اسلام تاکنون در هر جامعه اسلامی ای وجود داشتند.

در تاریخ روشن است که مشرکان و دشمنان اسلام اگر تنها خودشان بودند و خودشان، به هیچ موفقیتی نمی رسیدند؛ اما این منافقین داخل جامعه اسلامی بود که با ایفای نقش بلندگویی و تبلیغات چی دشمن، آنها را برای رسیدن به اهدافشان کمک می کردند. و حتی انگیزه می دادند. با نگاهی به تاریخ نمونه های آن را در جنگ های صدر اسلام و بعد آن در جنگهای حضرت علی و... مشاهده می کنیم.

در زمان کنونی نیز، دشمنی که دستش از تمام امتیازها خالی است و هیچ ابتکار عملی ندارد، تنها با کمک این تبلیغات چی های مزدور یا غافل می تواند موجودیت خودش را حفظ کند و با جامعه اسلامی دشمنی کند.

همین خطر و خطرهای دیگری که اینان دارند دلیل نگرانی و ناراحتی رهبر انقلاب از برخی روزنامه هاست. چرا که اگر آنها نبودند یا فریب نمی خوردند یا دشمنی نمی کردند، دشمنان خارجی اسلام، خیلی پیش از اینها ناامید شده و عقب نشینی می کردند.

لذا تا وقتی این تبلیغات چی های دشمن در جامعه اسلامی ما وجود دارند، دشمنی دشمنان هم وجود دارد.

به همین دلیل رهبر انقلاب بارها در بیانات خود یا آنها را نصیحت کرده یا گلایه کرده و هشدار داده است.

تبلیغات چی های دشمن

برخی از تبلیغات آنها که در طی این سالها همسویی آشکاری با تبلیغات دشمنان داشته عبارتند از:

قداست زدایی و اباحه گری در مسائل دینی و فرهنگ اجتماعی و اخلاقی

مقدمه سازی برای ایجاد فتنه در کشور

ایجاد اختلاف و تنش میان احزاب و گروههای دیگر

زمینه سازی و تأکید بر رابطه با آمریکا

ایجاد دو فتنه بزرگ و چند شبه فتنه در داخل کشور

تخریب شدید نیروهای انقلابی یا حتی نسبتا انقلابی به ویژه جوانان

بزرگ جلوه دادن مشکلات و تزریق حس نا امیدی بین مردم

پخش دروغ ها و تهمت های ناروا با تمام گستاخی

کم توجهی و کم اهمیت دادن به سخنان رهبر انقلاب مگر در موارد خاص

تخریب شدید مسئولان خدمتگزار

همصدا بودن آنها در موضوعات مختلف با تیترهای واحد و مقالات شبیه به هم

پرداختن فراوان به حاشیه ها و مسائل فرعی و کم اهمیت و غفلت از مسائل اصلی و ضروری کشور

نوشته حاضر نگاهی کوتاه به هشدارها، توصیه ها و تذکرهای رهبر انقلاب به این تبلیغات چی ها و خطرات آنها دارد. بیاناتی که از ابتدای زعامتشان بر جامعه اسلامی تا کنون نشان از وجود یک غده خطرناک داخلی دارد.

نوشته حاضر در صدد نام بردن از روزنامه خاصی نیست، اما هر کس فقط یک یا دو هفته صفحات و تیترهای روزنامه ها را نگاهی بیاندازد و آنها را با هم مقایسه کند، می فهمد که کدام روزنامه ها مخاطب هشدارهای رهبر انقلاب و مصداق «تبلیغات چی دشمن» هستند.

تبلیغات چی های دشمن

تذکر رهبر انقلاب به تبلیغات چی های دشمن از همان ابتدای رهبری

حادثه‌یی را در جایی درست می‌کنند و میلیونها و میلیاردها دلار خرج می‌کنند، تا آن را به گوش ما برسانند. آنگاه ما بیاییم، همین حادثه را از طریق رسانه‌های گروهی خودمان، به گوش مردممان برسانیم! آیا این عاقلانه است؟! ۶۹/۱۲/۲۱

نشانه های بروز خطر بزرگ و هشدارهای جدی تر به تبلیغات چی های دشمن

انسان وقتی بعضی از روزنامه‌ها را نگاه می‌کند، می‌بیند کأنه این عنوانهای درشت را طوری انتخاب کرده‌اند، برای این‌که یک گروه را به جان یک گروه دیگر بیندازند! این نقش همان بوقهای تبلیغاتی است؛ این بد است. 04/10/1377

گاهی اوقات در داخل، بعضی از افراد غریبه - واقعاً باید گفت غریبه - و بیگانه‌صفت، حرفهایی میزنند، یا کارهایی میکنند که دشمن، تطمیع و تشجیع میشود و فشارها را زیاد میکند! گاهی هم این‌طور نیست. آنچه که این دشمن را در همه ادوار مأیوس و رد کرده است، همین ایمان است. این‌که من نسبت به روزنامه‌ها هشدار دادم و باز هم آن را تکرار میکنم، به خاطر این است. البته بحثِ همه روزنامه‌ها نیست؛ بحثِ تعداد قلیلی از روزنامه‌هاست. فرقی نمیکند؛ قلیل و کثیر ندارد. ۱۳۷۷/۰۷/۱۵

در داخل مرزهای ملت ما کسانی هستند که متأسفانه همان حرفی را میزنند که سازمان سیای آمریکا به وسیله قلم به‌‌‌مزدان خود در مجلّات و مطبوعات دنیا پخش میکند! یعنی میخواهند بگویند «ارتباط با آمریکا، کلیدِ حلّ است؛ تا ارتباط با آمریکا پیدا نکنید، نمیشود هیچ کار کرد!» عدّه‌‌‌ای هم در داخل کشور، این پیام دشمن را در روزنامه‌‌‌های خودِ ما با استفاده از فضای آزادی که خوشبختانه نظام جمهوری اسلامی به‌‌‌وجود آورده است و همه میتوانند نظرات خودشان را بگویند، پخش میکنند!... البته من بعید میدانم که این، فکر آنها باشد. نمیتواند یک نفر در این فضای سالم و معنوی و انقلابی، این قدر غلط و کج فکر کند! ۱۳۷۷/۰۱/۰۱

بروز فتنه بزرگ و اوج انتقادات رهبر انقلاب به تبلیغات چی های دشمن

هیچ‌کس هم نمیتواند منکر این بشود که بنده طرفدار فکر آزاد، قلم آزاد، بیان آزاد و معارف منتشر شده گونه‌گون در این کشورم؛ ... اما گفتنِ معارف گوناگون یک حرف است، دروغ گفتن به مردم و دروغ نوشتن و تحریف کردن حقایق و بلندگوی دشمن شدن، حرف دیگری است؛ آنچه که من درباب مطبوعات نمیتوانم قبول کنم و بپذیرم، این دومی است... اگر قرار باشد روزنامه‌ای... بلندگوی رادیو اسرائیل یا رادیو امریکا در این کشور شود، این قابل قبول نیست. کسانی بیایند احکام و ضروریّات اسلام را انکار کنند - مثلاً قصاص را منکر شوند - این هم یک مقوله دیگر است؛... اگر کسانی خیال میکنند که با پشتیبانی دستگاههای تبلیغاتی استکباری و شبکه و امپراتوری تبلیغاتی صهیونیستی در دنیا، میتوانند کارشان را در این مملکت از پیش ببرند، اشتباه میکنند. ۱۳۷۸/۰۶/۱۰

سال بعد، ادامه بی توجهی تبلیغات چی های دشمن به هشدارهای رهبر انقلاب

متأسّفانه امروز میبینم همان دشمنی که به‌وسیله تبلیغات خود، همّتش این بود که افکار عمومی یک کشور را به سمتی متوجّه کند، به‌جای رادیوها آمده در داخل کشور ما پایگاه زده است! بعضی از این مطبوعاتی که امروز هستند، پایگاههای دشمنند؛ همان کاری را میکنند که رادیو و تلویزیونهای بی.بی.سی و امریکا و رژیم صهیونیستی میخواهند بکنند! ۱۳۷۹/۰۲/۰۱

امروز مطبوعاتی پیدا میشوند که همه همّتشان، تشویش افکار عمومی و ایجاد اختلاف و بدبینی در مردم و خوانندگانشان نسبت نظام است! ده عنوان، پانزده عنوان‌روزنامه، گویا از یک مرکز هدایت میشوند؛ با تیترهای شبیه به هم در قضایای مختلف. قضایای کوچک را بزرگ میکنند و تیترهایی میزنند که هرکس این تیترها را میبیند، خیال میکند که همه چیز در کشور از دست رفته است! من وجود این جریان تبلیغاتی و مطبوعاتی را به حال کشور، به حال جوانان، به حال آینده، به حال انقلاب و به حال ایمان مردم مضر میدانم. این جریان، دائم درصدد قداست شکنی از مسائل اساسی اسلامی است. مباحث اسلامی را زیر سؤال میبرند؛ انقلاب را زیر سؤال میبرند؛ نه با بیان منطقی، با روشهای بسیار غلط که جز در مطبوعات ناسالم در دوره‌هایی که بوده، انسان نمیتواند نظیر و شبیهش را پیدا کند!... البته بعضی هم هستند که واقعاً دشمن نیستند - من میدانم این‌طور است - اما غافلند... این یک خطر بزرگ است. اگر جلوِ این خطر را نگیرند، بدون شک دشمن یک قدم جلو خواهد آمد و روحیه جدیدی پیدا خواهد کرد. ۱۳۷۹/۰۲/۰۱

تبلیغات چی های دشمن

و همچنان مبارزه رهبر انقلاب با تبلیغات چی های دشمن، به عنوان خطر بزرگ جامعه

دشمن می‌خواهد مطالب خود را در بین مردم به‌دروغ و فریب منتشر کند. ما نباید عامل دشمن شویم و کار دشمن را آسان کنیم و همان چیزی را که او می‌خواهد در فضای فکری و فرهنگی جامعه ما به وجود آورد، در داخل کشور به وسیله مطبوعات، رسانه‌ها و تریبونها به خورد مردم دهیم. این خطای بسیار بزرگی است. اگر عمداً و با توجّه صورت گیرد، خیانت بزرگی است و اگر از روی غفلت باشد، خطای بزرگی است. باید خیلی آگاه و مراقب بود. ۱۳۸۱/۰۵/۰۵

هشدار شدیداللحن رهبری به خطر حمایت علنی دشمن از تبلیغات چی های داخلی

قصد نظام استکباری امریکا و صهیونیستهایی که دستشان در دست آنهاست و با هم در یک جبهه هستند، این است که بتوانند ملت را نسبت به آرمانها و عقاید و هدفهایش بی‌تفاوت و بی‌اعتنا کنند... البته کسانی هم هستند که حاضرند در داخل، بلندگوی آنها شوند؛ از اینها هم استفاده می‌کنند. اخیراً اعلان کرده‌اند که ما باید روزنامه‌هایی را که به نفع امریکا حرف می‌زنند، در داخل ایران تقویت کنیم!... هر کس فکرها و نظرات امریکاییها را در روزنامه‌ها و تریبونها بیان کند، به نفع امریکا کار کرده است. ... هر کس فضای تهمت‌زنی در داخل کشور و جنگ روانی علیه نظام را تقویت و تشدید کند، مزدور امریکاست و برای امریکا کار کرده است؛ چه از امریکا پول بگیرد، چه نوکر بی‌مزد و مواجب امریکا باشد. امروز مبارزه با امریکا عبارت است از مقاومت در مقابل این جریان‌سازیِ سیاسی و فرهنگی. ۱۳۸۲/۰۸/۲۳

فتنه بزرگ دیگری از تبلیغات چی های دشمن و این بار ارائه راهکاری برای جوان انقلابی

شما جوانهای خوب ان‌شاءاللَّه بیائید وارد عرصه‌های گوناگون بشوید، عرصه‌های تبلیغاتی کشور را بگیرید. مطبوعات ما هم همینجور است. بنده روزها معمولاً حدود شانزده هفده تا روزنامه را نگاه میکنم؛ نه اینکه حالا همه‌ی صفحات لائی و اینها را نگاه کنم؛ لکن تیترها، اگر سرمقاله‌ی قابل توجهی داشته باشند، معمولاً نگاه میکنم. خیلی از روزنامه‌های ما متأسفانه در انعکاس حقائق ضعیفند و در اصلی فرعی کردن مسائل، غیرمنصفانه عمل میکنند. در همین مسائل اخیر، مسائل را باید اصلی فرعی کرد؛ مسئله‌ی اصلی چیست؛ یک سلسله مسائل فرعی هم پیرامون اوست؛ نه اینکه آن مسائل فرعی کم‌اهمیت است، اما مسئله‌ی اصلی اهمیتش بیشترش از آنهاست. مسئله‌ی اصلی در این قضایای اخیر، اصل انتخابات بود؛ زیر سؤال بردن اصل انتخابات بزرگترین جرمی بود که انجام گرفت. ۱۳۸۸/۰۸/۰۶

تبلیغات چی های دشمن

آگاهی دادن رهبر انقلاب به تبلیغات چی های غافل نسبت به تهداف دشمن

دشمنان ملت ایران با انواع تبلیغات سعی میکنند از یک نقطه‌ای، به این صف مستحکم، به این حرکت مستمر، اختلال وارد کنند؛ گاهی اوقات با سیاه‌نمائی، گاهی اوقات با پنهان کردن موفقیتهای درخشان ملت ایران در دوران انقلاب تا امروز؛ سعیشان این است که بگویند انقلاب نتوانست از عهده بربیاید... همه باید مراقب باشند. در کشور، کسانی که اهل نوشتنند، اصحاب مطبوعات، کسانی که رسانه‌ها دست آنهاست، کسانی که تریبونها دست آنهاست، مراقب باشند به این خواست دشمنان کمک نکنند. بعضی دانسته، بعضی ندانسته، با اظهارنظرهاشان، با حرفهاشان، به خواست دشمن کمک میکنند؛ باید همه مراقب باشند. دشمن امروز میخواهد از جمهوری اسلامی یک چهره‌ی نامطلوبی به ملتهای منطقه نشان بدهد تا آنها به این طرف سوق داده نشوند و خط ایستادگی در مقابل استکبار - که خصوصیت ملت ایران است - در میان آنها رواج پیدا نکند؛ لذا ما باید مراقب باشیم. ۱۳۹۰/۰۷/۲۷

جان تازه تبلیغات چی های دشمن، تکرار دوباره دشمنی های دهه اول انقلاب

ما از مسئولین خودمان که دارند در جبهه‌ی دیپلماسی فعّالیّت میکنند، کار میکنند، قرص و محکم حمایت میکنیم، امّا ملّت باید بیدار باشد، بداند چه اتّفاقی دارد می‌افتد [تا] بعضی از تبلیغاتچی‌های مواجب‌بگیر دشمن و بعضی از تبلیغاتچی‌های بی‌مزدومواجب - از روی ساده‌لوحی - نتوانند افکار عمومی را گمراه کنند. یکی از ترفندها و خلاف‌گویی‌ها این است که این‌جور القا کنند به افکار عمومی مردم که اگر ما در قضیّه‌ی هسته‌ای، تسلیم طرف مقابل شدیم، همه‌ی مشکلات اقتصادی و معیشتی و غیره حل خواهد شد؛ این را دارند تبلیغ میکنند. البتّه تبلیغاتچی‌های خارجی با شیوه‌های کاملاً ماهرانه‌ی تبلیغاتی خط میدهند، در داخل هم بعضی از روی ساده‌لوحی و بدون اینکه نیّت سوئی داشته باشند، بعضی هم واقعاً از روی غرض همین را دارند تبلیغ میکنند که اگر ما در این قضیّه کوتاه آمدیم و تسلیم شدیم در مقابلِ طرف مقابل، همه‌ی مشکلات اقتصادی و مانند اینها حل خواهد شد؛ این خطا است.  ۱۳۹۲/۰۸/۱۲

یک عده سعی نکنند چهره‌ی آمریکا را بزک کنند، آرایش کنند، زشتی‌ها و وحشت‌آفرینی‌ها و خشونتها را از چهره‌ی آمریکا بزدایند در مقابل ملت ما، به‌عنوان یک دولت علاقه‌مند، انسانْ‌دوست معرفی کنند؛ اگر سعی هم بکنند، سعی‌شان بی‌فایده است. ۱۳۹۲/۱۱/۲۸

همچنان ادامه داستان غم انگیز خون دل کردن رهبر انقلاب توسط تبلیغات چی های دشمن

یک توصیه به برادران و مسئولان جریانهاى سیاسى و مطبوعاتى داریم. مراقب باشید؛ فضاى جنجالى در کشور به نفع کشور نیست. بعضى‌ها روى اعصاب مردم این‌قدر راه نروند - که آدم مشاهده میکند - امنیّت فکرى و ذهنى براى مردم مهم است؛ فضاى دعوا و فضاى اختلاف را افزایش ندهند، تشدید نکنند. حرفهاى دشمنان را هم مرتّب تکرار نکنند. بنده هرروز مبالغ زیادى روزنامه نگاه میکنم - مثل خیلى از چیزهاى دیگرى که زیاد میخوانم - گاهى یک حرفهایى، یک تیترهایى در روزنامه‌ها [مى‌آید] که باب فلان روزنامه‌ى آمریکایى است؛ اتّفاقاً گاهى هم در همان روزنامه‌هاى آمریکایى و غیر آمریکایى هم هست که آنها هم گاهى براى ما مى‌آید مراقب باشید؛ این‌جور درست نیست. ۱۳۹۳/۰۴/۱۶

تبلیغات چی های دشمن

و در آخر چند سؤال:

واقعا این تبلیغات چی های دشمن چه کسانی هستند؟

خط فکری آنها از کجا تغذیه می شود؟

برای مبارزه با آنها چه باید کرد؟

برای ریشه کن کردن آنها از جامعه اسلامی چه تدبیری باید اندیشید؟

دولت ها در مبارزه با این خطر بزرگ چه نقشی دارند؟

روزنامه ها و رسانه های دیگر چه وظایفی دارند؟

تبلیغات چی های دشمن

نظرات (۱)

در بخش به روایت لینک درج شد...
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی